lleida_marxa

Museu

Presentació

El Museu d´Art Jaume Morera de Lleida és un servei museístic de caràcter públic, la missió del qual és reunir una col·lecció d'art modern i contemporani, on estiguin adequadament contextualitzades les aportacions dels artistes lleidatans; conservar- la; estudiar-la; interpretar-la i exhibir-la amb l'objectiu d'explicar la història de les manifestacions artístiques modernes i contemporànies, i fomentar i facilitar, a través del desplegament de tot un seguit de serveis culturals, la comprensió i l'apreciació crítica dels seus visitants en la contemplació i el gaudi de l'art.

Aquesta missió es concreta en una tasca decidida de preservació i conservació de les seves col·leccions, que abasten tot l'art del segle XX i es projecten cap al segle XXI, però sobretot es materialitza a partir del programa d'exposicions temporals del Museu i d'un programa educatiu de gran abast, adreçat a diferents sectors de públic.

El Museu és de titularitat municipal i s'integra plenament en l'organització municipal a través de la Regidoria de Ciutat i Cultura. Compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Museu té suscrits acords de col·laboració institucional amb altres entitats i és membre institucional de l'ICOM, així com de la Xarxa de Museus de les terres de Lleida i Aran i de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya..


Missió i estratègies   


Museu d´Art Jaume Morera
Carrer Major, 31 - Edifici Casino 
25007 Lleida
Tel.: (+34) 973 700 419
Fax: (+34) 973 700 487
mmorera@paeria.cat

museu
Sala d'exposicions temporals (Foto: Oriol Rossell)
museu
Sala d'exposicions Col·lecció (Foto: Oriol Rossell)

][