lleida_marxa

Educació

Serveis educatius

Els programes i les activitats educatives del Museu d’Art Jaume Morera tenen com a objectiu apropar els diferents públics a la interpretació i gaudi de la creació moderna i contemporània. Les diferents iniciatives que impulsem volen estimular la curiositat, promoure la comprensió crítica de les obres d’art i fomentar la participació, el debat i la sensibilitat del públic vers les arts i el patrimoni artístic.

Entre les activitats que duem a terme es troben el programa continuat d’activitats amb les escoles i instituts, les visites guiades, la programació de tallers i conferències, així com altres accions derivades de la difusió i interpretació de la col·lecció i/o de les exposicions. Totes elles intenten oferir mecanismes que donin resposta a les necessitats formatives i informatives dels nostres usuaris.

Contacte:
Meritxell Bosch
+973 700 419
c/e: mebosch@paeria.cat

museu
museu

][