lleida_marxa

Centre de documentació

Articles

  NAVARRO, J. "L'arxiu del museu". Lligall (1999) , núm. 15, pp 47-72.

  BOVÉ, I; GABARRELL, F: "'Abisme', de Baldomer Gili Roig. Memòria d'una intervenció al monestir budista tibetà del Garraf", Arts (2010), núm. 33, pp. 77-81.

Creative Commons License

][