lleida_marxa

Educació

Activitats

Els serveis educatius ofereixen tot un seguit d'activitats al llarg de l'any

Tipologia d’activitats
Els tipus d’activitat que us proposem són:

- Visites comentades:
En aquestes un educador/a del Museu s’encarrega de comentar els aspectes més significatius de les obres d’art que formen part de l’exposició, tot integrant-les en el seu context històric. Es pretén aconseguir la participació del grup a partir del diàleg, l’observació i l’anàlisi.

- Visites dinamitzades:
Els educadors utilitzen una sèrie de materials complementaris (fotos, textos, objectes varis, etc.) que es poden manipular i que ajuden a reforçar els continguts de l’explicació tot facilitant la implicació dels alumnes a la dinàmica de l’activitat.

- Visites taller o visites amb exercici pràctic:
En aquest cas afegim a la visita dinamitzada un taller o exercici pràctic que serveixi per materialitzar els continguts de l’exposició. 

- Tallers artístics:
Oferim la possibilitat de treballar de forma plàstica algunes de les tècniques artístiques representatives de la col•lecció del Museu i que per les seves característiques, és difícil realitzar-les en un centre educatiu no especialitzat. En aquest cas fem una petita explicació teòrica sobre la tècnica concreta per passar, tot seguit, a realitzar-la plàsticament.

- Visites adaptades a grups d’Educació Especial:
Si us poseu en contacte amb nosaltres adaptem alguna de les activitats proposades al nivell dels grups d’Educació Especial.

Quaderns educatius
Els “Quaderns educatius” són un seguit de documents que elaborem al voltant de cadascuna de les activitats educatives i que contenen un seguit d’informació teòrico-pràctica per poder preparar la visita al Museu o treballar-la posteriorment.

Assessorament individualitzat
Oferim la possibilitat de realitzar reunions per preparar i adaptar temes concrets dels continguts de les exposicions, a les característiques dels vostres grups.

][