lleida_marxa

Museu d'Art de Lleida

Emplaçament urbà

Un museu per a dinamitzar la Rambla

L’elecció de l’edifici de l’antiga Audiència i el seu entorn a la rambla de Ferran per a la construcció de la nova seu del Museu d’Art de Lleida (MALL) respon a la voluntat de salvaguardar i maximitzar l’ús social d’un edifici protegit de caràcter municipal. Amb aquesta intenció es proporciona una nova funció a l’edifici, lligada a l’art modern i contemporani, alhora que s’intervé en la dinamització d’una àrea urbana vinculada al centre històric de la ciutat que ha vist minvat el seu ús ciutadà en els darrers anys.

La seva situació estratègica (propera a l’actual estació del tren AVE i de la futura Estació d’Autobusos) i el fet que estigui fortament vinculada a un dels eixos comercials de la ciutat, fan pensar en la possibilitat i conveniència de desenvolupar un nou disseny urbanístic més amable i integrat en el model de ciutat i adequat a la activitat socioeconòmica del barri. A aquesta finalitat, l'emplaçament urbà del MALL a la Rambla de Ferran, respon clarament a la voluntat de contribuir de manera decisiva a aquesta requalificació ambiental des d'un triple vessant, cultural, urbanístic i social.


][