lleida_marxa

Drets de reproducció

Drets de reproducció

   2010-2012. Museu d'Art Jaume Morera. Alguns drets reservats.

El Museu d’Art Jaume Morera permet la reproducció de tots els textos d'aquesta web excepte d’aquells en què s’indiqui el contrari (amb el símbol ©), sempre que se n’esmenti la font, en els termes i condicions d'una llicència Creative Commons CC BY-SA 3.0

El Museu d’Art Jaume Morera permet la reproducció lliure de les imatges de les obres d’aquesta web que formen part del domini públic. Pel que fa a la resta, el copyright de les obres reproduïdes són dels autors o dels seus hereus, i en alguns casos també de VEGAP. Quan no aparegui indicat el símbol © voldrà dir que la imatge podrà reproduir-se també, sempre que se n’esmenti la font, en els termes i condicions d'una llicència Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0

A data d’avui, els fotògrafs amb imatges a la web són: Pep Espluga, Antoni Loncà, Oriol Rossell i Jordi V. Pou.

Consulteu també el perfil del Museu d’Art Jaume Morera a Flickr per conèixer les imatges de les quals el Museu té el dret d'autor i les llicències sota les quals es poden compartir.

El Museu no garanteix que l'ús dels materials que apareixen en aquest lloc no infringeixi els drets de tercers, com ara artistes o hereus dels artistes que tinguin els drets d'aquestes obres. És responsabilitat de l’usuari determinar i satisfer els drets d'autor o altres restriccions d'ús abans de copiar, transmetre o fer un altre ús dels elements protegits.

El Museu d’Art Jaume Morera respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers. El Museu d’Art Jaume Morera pot, si ho considera necessari, treure, desactivar i/o cancel·lar l'accés a qualsevol material si sospita que s'infringeixen els drets de propietat intel·lectual d'un tercer o d’altres drets.

Consulteu el servei de Banc d’imatges per informar-vos sobre com es pot sol·licitar la reproducció d'obres de la Col·lecció del Museu d’Art Jaume Morera.

][