lleida_marxa

Centre de documentació

Banc d'imatges

El Museu disposa d'un banc d'imatges de les obres que componen els fons de la Col·lecció, adreçat a investigadors, editorials, institucions artístiques i, en general, professionals que vulguin reproduir o publicar imatges d'obres de la Col·lecció en qualsevol suport. Per sol·licitar fotografies d'aquest banc d'imatges, cal adreçar-se al Museu i especificar quines són les imatges que es volen publicar i quin ús se'n farà. Un cop aprovada la sol·licitud, se signa un acord privat entre la persona o l'entitat sol·licitant i el Museu d’Art Jaume Morera, que inclou el cobrament de taxes per la llicència de reproducció. Les taxes varien en funció de la seva disponibilitat, la forma de tramesa i l'ús al qual estigui destinada. El Museu proporciona la imatge en la resolució i el format que millor s'ajusten a les necessitats de la sol·licitud. Els format més habitual és una imatge digital en format TIFF o JPG o, en el seu defecte, transparències de 9×12, 6x6 o diapositiva de 35 mm. El material s'envia a través d'una agència de transport o d'una transferència mitjançant FTP. Si, de manera excepcional, el Museu no disposa d'imatges d'alguna de les obres sol·licitades, es pot allargar una mica més el procés de tramesa. Les obres fotografiades poden estar protegides per copyright o altres drets d'autor. És, per tant, responsabilitat del sol·licitant obtenir de l'artista o dels titulars dels seus drets els permisos associats abans de publicar-les. 
 Per resoldre qualsevol dubte o obtenir més informació sobre aquest servei, poseu-vos en contacte, si us plau, amb nosaltres a través de: e-mail: obosch@paeria.cat 
Tel.: 973 700 419

][