lleida_marxa

Museu

Edifici actual i projecte de futur

El Museu ocupa d'ençà el febrer del 2007 i de manera provisional els baixos, la planta primera i segona de l'edifici del Casino Principal, ubicat al carrer Major de Lleida, mentre espera la construcció de la que serà la seva nova i definitiva seu.

El Pla de Museus de l'Ajuntament de Lleida del 1996 proposava la creació del Museu d'Art Contemporani de Lleida, que s'havia de conformar, bàsicament, a partir de les col·leccions del Museu d'Art Jaume Morera i completar-lo amb obres provinents d'altres col·leccions d'art contemporani de la ciutat. Per tot això, el pla proposa la transformació del Museu d'Art Jaume Morera en el Museu d'Art Contemporani de Lleida, i es fixava la seva ubicació en un edifici de nova planta annex a l'edifici del Centre d'Art La Panera.

Aquest projecte, però, ha quedat descartat. Com a alternativa s'ha proposat la rehabilitació d'un edifici preexistent de titularitat municipal, l'antic Palau de Justícia, ubicat a la Rambla de Ferran, que permet la ubicació amb suficiència dels serveis necessaris per al Museu.

L'esmentada rehabilitació i instal·lació museogràfica d'aquest edifici anira a càrrec d'un equip pluridisciplinar format per tècnics del Museu, arquitectes municipals i una empresa especialitzada en museografia.

En aquest sentit, s'espera l'inici de les obres el proper mes de setembre amb una durada de 25 mesos.
][