lleida_marxa

Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Museu d'Art Jaume Morera o de tercers, els quals hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Museu d'Art Jaume Morera.

Alguns drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
  • No està permesa la modificació del web.
  • En relació als drets de reproducció de textos i imatges caldrà seguir el que s'indica en l'apartat "Drets de reproducció".
  • El Museu d'Art Jaume Morera no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del museu.
  • El Museu d'Art Jaume Morera no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals al Museu d'Art Jaume Morera, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar al Museu d'Art Jaume Morera (carrer Major 31 i avinguda Blondel 40, baixos. 25007 Lleida)

][