lleida_marxa

Publicacions

Infomuseu

L'Infomuseu és el butlletí electrònic del Museu d'Art Jaume Morera que conté informació de les exposicions, de les activitats i dels nous serveis que es van oferint al Museu. La subscripció és gratuïta. La tramesa d'aquest butlletí electrònic es fa amb una periodicitat fixa als seus subscriptors.


Formulari subscripció:

Els camps marcat amb un * són obligatoris

Consideracions:
- L'usuari sempre pot donar-se de baixa d'aquest servei.
- Per a més informació, cal contactar amb:

Museu d'Art Jaume Morera
Carrer Major, 31, Edifici Casino
25007 Lleida
Tel.: (+34) 973 700 419
Fax: (+34) 973 700 487
mmorera@paeria.cat

- Aquestes dades no es destinaran a altres finalitats ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

- L'usuari pot exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sol·licitant-ho personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic al Museu d'Art Jaume Morera.

][